NAVODILA ZA POLAGANJE – VINILNE TALNE OBLOGE na KLIK SISTEM (LOC)

SPLOŠNE INFORMACIJE

Ko gre za polaganje vinilnih talnih oblog na KLIK SISTEM (LOC) vedno sledite veljavnim standardom za montažo talnih oblog (VOB, Pravilnik o dodeljevanju naročil in pogodbah za gradbene storitve, del C, DIN 18365 v Nemčiji in drugi veljavni nacionalni standardi za dela s talnimi oblogami, splošno sprejeta navodila panoge in najnovejšo tehnologijo). Upoštevajte splošne dobre prakse montaže, ki vključujejo najnovejše tehnične postopke ter sledite navodilom na embalaži.

Priprava talne podlage, polaganje vinilnih talnih oblog in sledenje ukrepom za zaščito tal so ključnega pomena za zagotavljanje optimalne ustreznosti in učinka odpornih talnih oblog.

Vsaj 48 ur pred pričetkom polaganja talne obloge namestite material za polaganje v zaprti embalaži v prostor, v katerem bo kasneje položen, da se material ustrezno aklimatizira.

Kljub rednim nadzorom kakovosti, materialnih pomanjkljivosti ni mogoče popolnoma izključiti. Ob prejemu materiala ter pred polaganjem preverite, da barve materialov ustrezajo naročenim in da na materialu ni vidnih poškodb ali napak. Preverite, da je ves material iz iste serije. Pritožbe za vidne poškodbe se lahko uveljavljajo le za material pred pričetkom montaže in razrezom. Za položene poškodovane elemente se reklamacije ne upošteva. V kolikor ob polaganju ugotovite, da so elementi talne obloge krivi, kljub temu, da je bila talna obloga pravilno skladiščena in pogoji ob polaganju enaki predpisanim, prekinite s polaganjem. Preverite ali gre za napako le v enem paketu, tako da odprete nov paket. O tem obvestite prodajalca. V kolikor gre za upravičeno reklamacijo, vam bomo reklamacijo v najkrajšem času in v skladu s predpisi tudi uredili.

Za zaščito pred mehanskimi poškodbami talne obloge, priporočamo, da stole, mize,… zaščitite s klobučevinastimi podložnim materialom.

PRIPRAVA TALNE PODLAGE

KLIK SISTEM (LOC) se sme polagati na mineralna tla, pripravljena v skladu z sprejetimi standardi. Podlaga mora biti brez razpok, čista, obstojna, stalno suha in ravna.

Talno oblogo se sme položiti neposredno na obstoječo talno oblogo iz keramike, vinila ali linoleja pod pogojem, da je le-ta čista, ravna in da na njej ni sledi vlage. Talno oblogo se sme položiti tudi na lesena tla iz desk ali ivernih plošč pod pogojem, da so tla ravna, zdrava, trdno pričvrščena in brez izstopajočih žebljev ali podobnih nepravilnosti. Vselej mora biti zagotovljen pritok zraka do talne podlage, da se les prezračuje.

Polaganje vinilnih talnih oblog na podlago iz keramičnih ploščic ni priporočljivo. V kolikor se temu ne morete izogniti, pa vam svetujemo, da fuge med ploščicami v podlagi zapolnite s fugirno maso. Pri polaganju na keramično talno podlogo priporočamo, da uporabite ustrezno podlogo za dodatno zvočno izolacijo in izravnavo morebitnih pomanjkljivosti na površini.

Kakršnekoli druge obstoječe tekstilne ali iglane talne obloge niso primerne za podlago in morajo biti odstranjene pred montažo talne obloge.

Talna obloga se ne sme neposredno dotikati zidu, radiatorskih cevi ali vrat. Pravilo za velikost reže je 1,2 mm/ tm dolžine prostora. V primeru večjih razdalj (>10m el. položeni po dolgem ali >8m el. položeni počez) je potrebno prostor diletirati. Med posameznimi prehodi v sosednje prostore uporabite ALU letvice.

V primeru montaže na podlago s talnim gretjem je potrebno slediti veljavnim standardom ( DIN 18365 in EN 1264-2). Maksimalna delovna temperatura na površini talne obloge je 27 °C. Spoji v talni podlagi morajo biti izravnani. Pred polaganjem v celoti odstranite elastične in tekstilne obloge iz podlage. Ravnost podlage na 1 m ne sme odstopati več kot +/- 3 mm (DIN 18356).

Vsebnost preostale vlage v podlagi:

Cementni estrih – max. 2.0 %, za talno gretje -1,8 %, anhidritni estrih max. 0,5 %, za talno gretje – 0,3  %.

POLAGANJE VINILNIH TALNIH PODLOG NA KLIK SISTEM (LOC)

Talna podlaga mora biti zaščitena pred umazanijo in vlago med skladiščenjem in montažo. Okoljski pogoji morajo ustrezati standardom DIN 18365 in jih je treba strogo upoštevati.

  • Temperatura tal najmanj 15 °C,
  • temperatura zraka v prostoru najmanj 18 °C,
  • relativna vlažnost 45-65%.

Vsaj 48 ur pred pričetkom polaganja talne obloge namestite material za polaganje v zaprti embalaži v prostor, v katerem bo kasneje položen, da se material ustrezno aklimatizira.

  • Poskrbite za vsaj 4 mm rob za raztezanje ob vseh stenah ter drugih stalnih elementih (podboji, centralna napeljava, ).
  • Plošče se polaga brez lepila ali pričnite s polaganjem v levem kotu. Prva plošča se položi z upoštevanjem minimalnih razdalj do stene. Druga in nadaljnje plošče se položijo v stiku s koncem prejšnje. Ob tem pazite, da so daljše stranice plošč medsebojno poravnane. Priporočljivo je, da preverite poravnavo tako, da ob dve plošči začasno položite tretjo. Nadaljnje plošče morajo biti od stikov na krajšem robu prejšnje vrste odmaknjene vsaj 30 cm. Preostale plošče se položijo v stiku s predhodnimi. Pričvrstijo se skupaj kot celotna vrsta v režo na daljši stranici predhodne vrste.
  • Pri rezanju in polaganju zadnje vrste plošč poskrbite za 4 mm rob za Potrebovali boste primerno orodje, da boste lahko plošče vstavili v njihovo mesto. Po koncu polaganja odstranite vse distančnike in namestite obzidne letvice. Poskrbite, da letvice ne ovirajo gibanja obloge.
  • Niše za cevi centralne napeljave morajo biti izžagane, izrezane ali zvrtane v oblogi, skupaj z upoštevanjem dodatnega 4 mm odmika za
  • Leseni podboji vrat se lahko skrajšajo. Ob preračunavanju 4 mm roba za raztezanje lahko v tem primeru upoštevate razdaljo pod Če podbojev ne skrajšate, morate upoštevati 4 mm rob za raztezanje od roba samega podboja.
  • Pri polaganju v več prostorih ločite površine med vrati in prehodi v drug prostor z drugo vrsto talne obloge. Te morajo biti prekrite z ustreznimi sistemskimi profili.

ZAKLJUČNA DELA

Talno oblogo se lahko prične uporabljati takoj po montaži.

Odstranite vse distančnike in zagozde. Prostori za raztezanje ob robu stene se lahko prikrijejo z ustreznimi letvicami, ki pa ne smejo biti pritrjene v sama tla.

Montirajte ustrezne sistemske profile. Površine, na katerih se profili in letvice ne srečajo, se lahko zatesnijo z ustreznimi fleksibilnimi spoji.

SKLADIŠČENJE

Med skladiščenjem in montažo talne obloge, naj bo temperatura prostora čim bližje 20 °C in ne manj kot  15 °C. Relativna vlažnost v prostoru naj bo med 50-60%. V primeru odstopanj od teh pogojev (npr.

< 30% ali > 80% za relativno vlažnost ali < 10 °C ali > 30 °C za temperaturo ) skozi daljše časovno obdobje, se pri izdelku pojavijo tipične premembe v dimenzijah, nastajanje vrzeli in podobno, kar ni predmet kasnejše reklamacije.

Les3 PLUS d. o. o., Jelenčeva 1, 4000 Kranj