NAVODILA ZA POLAGANJE VINILA z LEPLJENJEM

SPLOŠNE INFORMACIJE

Ko gre za polaganje vinila sledite veljavnim standardom za montažo talnih oblog (VOB, Pravilnik o dodeljevanju naročil in pogodbah za gradbene storitve, del C, DIN 18365 v Nemčiji in drugi veljavni nacionalni standardi za dela s talnimi oblogami, splošno sprejeta navodila panoge in najnovejšo tehnologijo). Upoštevajte splošne dobre prakse polaganja, ki vključujejo najnovejše tehnične postopke ter sledite navodilom na embalaži.

Priprava talne podlage, polaganje vinila in sledenje ukrepom za zaščito tal so ključnega pomena za zagotavljanje optimalne ustreznosti in učinka odpornih talnih oblog.

Vsaj 48 ur pred pričetkom polaganja talne obloge namestite material za polaganje v zaprti embalaži v prostor, v katerem bo kasneje položen, da se material ustrezno aklimatizira.

Kljub rednim nadzorom kakovosti, materialnih pomanjkljivosti ni mogoče popolnoma izključiti. Ob prejemu materiala ter pred polaganjem preverite, da barve materialov ustrezajo naročenim in da na materialu ni vidnih poškodb ali napak. Preverite, da je ves material iz iste serije. Pritožbe za vidne poškodbe se lahko uveljavljajo le za material pred pričetkom montaže in razrezom. Za položene poškodovane elemente se reklamacije ne upošteva. V kolikor ob polaganju ugotovite, da so elementi talne obloge krivi, kljub temu, da je bila talna obloga pravilno skladiščena in pogoji ob polaganju enaki predpisanim, prekinite s polaganjem. Preverite ali gre za napako le v enem paketu, tako da odprete nov paket. O tem obvestite prodajalca. V kolikor gre za upravičeno reklamacijo, vam bomo reklamacijo v najkrajšem času in v skladu s predpisi tudi uredili.

KAJ JE DOBRO VEDETI

Za zaščito pred mehanskimi poškodbami talne  obloge,  priporočamo, da  stole,  mize,… zaščitite  s klobučevinastimi podložnim materialom.

Prav tako, kot pri polaganju vinilnih oblog na klik, so priprava talne podlage in sledenje ukrepom za zaščito tal ključnega pomena za zagotavljanje optimalne ustreznosti in učinka odpornih talnih oblog, tudi pri polaganju z lepljenjem.

Pomembna prednost omenjenega načina polaganja, je možnost zamenjave posamezne poškodovane plošče. To naredimo tako, da ploščo segrejemo z industrijskim fenom, jo izrežemo in zamenjamo z novo. Priporočamo, da to uredi strokovno usposobljena oseba.

Vedno preverite, ali je dobavljena embalaža morda poškodovana in je v tem primeru ne odpirajte. Preverite tudi ustreznost naročene in dobavljene barve talne obloge in ali je površina posameznih lamele nepoškodovana.

Bodite pozorni, da so pri polaganju vinila, vse lamele obrnjene v isto smer. Smer, je na spodnji strani lamel, označena s puščico.

Za natančna navodila preverite piktograme in navodila na embalaži oziroma se obrnite na vašega prodajalca talne obloge.

PRIPRAVA TALNE PODLAGE IN POLAGANJE VINILA

Vinilno talno oblogo lahko lepimo izključno na zelo gladko površino, zato je potrebno tla predhodno poravnati z izravnalno maso.

Če gre za polaganje vinila na talno gretje, naj še omenimo, da ta način polaganja omogoča izredno dobro toplotno prevodnost.

V primeru montaže na podlago s talnim gretjem je potrebno slediti veljavnim standardom ( DIN 18365 in EN 1264-2). Maksimalna delovna temperatura na površini talne obloge je 27 °C. Spoji v talni podlagi morajo biti izravnani. Pred polaganjem v celoti odstranite elastične in tekstilne obloge iz podlage. Ravnost podlage na 1 m ne sme odstopati več kot +/- 3 mm (DIN 18356).

ZAKLJUČNA DELA

Tako, kot tudi talno oblogo položeno na klik, lahko lepljeno talno oblogo pričnete uporabljati takoj po montaži.

Les3 PLUS d. o. o., Jelenčeva 1, 4000 Kranj