PRIPOROČILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NOTRANJIH VRAT

Pri montaži notranjih vrat in podbojev je potrebno upoštevati,

  • da je končno beljenje izvedeno vsaj sedem dni pred montažo,
  • montaža mora biti izvedena v skladu z navodili za pravilno montažo,
  • vrata morajo biti oddaljena od izvira toplote ali vlažilcev zraka najmanj 1m in ne smejo biti izpostavljena direktni sončni svetlobi ( ukrivljenost ali sprememba barvnih nians),
  • pri vgradnji v novo zgrajene objekte priporočamo intenzivno prezračevanje ter pred montažo vrat in podbojev ustrezne klimatske pogoje ( suh prostor, relativna zračna vlaga med 30% in 60%).

Pri naročilu vratnih kril in podbojev, je potrebno navesti prostor vgradnje – posvetujte se s prodajalcem. Če želite vgraditi vrata in podboje v prostore, ki so bolj izpostavljeni temperaturnim razlikam, prostore z večjimi klimatskimi razlikami ali v vlažne prostore, priporočamo nakup vrat, ki so primerna za takšne prostore ( klima klasa ali parana zapora). Kopalniška vrata ne smejo biti izpostavljena direktnemu mokrenju. Prostor je potrebno redno prezračevati. V zaprtih prostorih priporočamo vgradnjo zračnikov v krilo.

Notranja vrata in podboji morajo biti skladiščeni v originalni embalaži, v suhem prostoru, dvignjena od tal, najboljše ležeče, da se prepreči krivljenje.

Za čiščenje vratnih kril je priporočena uporaba nevtralnih čistilnih sredstev. Priporočamo čiščenje z mehko, čisto, rahlo vlažno krpo. Prepovedano je močenje z vodo ali uporaba drugih agresivnih čistilnih sredstev.

Oljne površine se čistijo s suho ali z zelo rahlo vlažno krpo. Površino je potrebno občasno obnoviti z zelo tankimi nanosi olja. Pred nanosom olja je potrebno površino očistiti.

Napake, ki niso predmet reklamacije:

  • Če so vrata vgrajena v ustreznih prostorih – vpliv klime, ali za namen, ki ni predviden.
  • Če se nedvoumno ugotovi, da je prišlo do poškodb zaradi nepravilne manipulacije vrat oz., da se niso upoštevala navodila za montažo in uporabo ter vzdrževanje notranjih vrat.
  • V primeru krivosti notranjih vrat se reklamacije upošteva glede na smernice nemškega RAL 426/1, ki določa, max. dopustno ukrivljenost vratnega krila 0,4 mm oz. dopušča, da je vsako tretje krilo na enem mestu lahko ukrivljeno max. 5,5 mm.
  • Les je naravni izdelek. Barvne in strukturne razlike niso predmet reklamacije.

Opozorilo

Priporočamo, da montažo izvede pooblaščeni izvajalec – monter stavbnega pohištva. Reklamacija se upošteva, če je bila montaža notranjih vrat opravljena s strani pooblaščenega monterja oziroma so bila vrata vgrajena skladno z montažnimi navodili. Če so vrata uporabljena v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje notranjih vrat.

Izdelke je potrebno pregledati in napake sporočiti vašemu prodajalcu pred pričetkom montaže!

Reklamirani izdelki ne smejo biti mahansko spremenjeni (skoblani, odrezani, vrtani,…)!

Les 3 plus d.o.o.

Jelenčeva 1, 4000 Kranj

T: 040 418 251

E: les3plus@gmail.com

www.les3plus.si